Ny sida – Översikt av utrymmen

En ny sida har lagts till under menyvalet ”För boende”. Det är en översikt av utrymmen som vi gemensamt förfogar över. Se http://www.brfarstagard.se/for-boende/oversikt-av-utrymmen/