Grovsoprum

Grovsoprummet är beläget mellan hus C och hus D. Se planöversikt här.

Här kan man slänga brännbara grovsopor, elavfall samt glödlampor. Det sitter skyltar ovanför respektive behållare så att det blir enkelt att kasta rätt saker på rätt plats.

Stora saker som kastas i grovavfallbehållarna ska brytas/slås sönder så att vi kan fylla behållarna mer effektivt.

Det här är exempel på vad som får kastas:

Mindre elavfall, glödlampor och småbatterier. Pappkartonger (isärtagna), plast- och plåtburkar och annat mindre metallavfall, trasiga leksaker, mattor och annat brännbart.

Det här är exempel på vad som inte får kastas:

Vitvaror som kyl- och frys, tvätt- och diskmaskiner, spisar. Bildäck, bilbatterier och andra bilvårdsrester, giftiga och hälsovådliga produkter.

Det är heller inte tillåtet att lämna läkemedel och mediciner. (Lämnas till Apoteket).

Det mesta som blir över efter en renovering/ombyggnation hamnar i kategorin av skräp som inte får lämnas i grovsoprummen, s.k. byggavfall.

Exempelvis: gips, plankbitar, kakel/klinker, vvs-avfall, täckpapper, färgburkar, limrester.