Stämmoprotokoll

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (”PUL”) av en ny dataskyddsförordning (även kallad ”GDPR”, General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen är gällande lag i Sverige och inom EU/EES. Samtidigt med förordningen trädde även dataskyddslagen i kraft.

Efter en inventering av bostadsrättsföreningens olika informationstillgångar och behov av personuppgiftsbehandling så har vi beslutat att stämmoprotokoll endast är tillgängligt på begäran för lägenhetsinnehavare. Vänligen kontakta oss via epost, styrelsen@brfarstagard.se, så ser vi till att sända er de stämmoprotokoll ni är intresserade av.