Lägenhetsdörrar

En del av lägenheterna i föreningen har ljud- och brandklassade säkerhetsdörrar med stålkarm. Dessa dörrar ska vara tydligt markerade att de är säkerhetsdörrar.

För er som har säkerhetsdörr så kan det eventuellt ge en lägre försäkringspremie.