Förråd & Parkeringsplatser

Förråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Föreningen har även extraförråd för uthyrning. Kontakta Emvix om du vill hyra extraförråd (info@emvix.se)

Sen är det möjligt att skapa fler förråd i olika storlekar om behov finns. Om du vill skapa nytt förråd kontakta då styrelsen via e-post.

Parkeringsplatser

Föreningen har 36 st parkeringsplatser för uthyrning för 500 kr i månaden. Om du vill ha parkeringsplats så kan du ställa dig i kö som handhas av Emvix (info@emvix.se). För närvarande så är det en kö på cirka ett år för att få en plats.

Parkeringsförbud gäller i övrigt på föreningens hela område. Vi har avtal med Aimo Park Sweden AB som kontrollerar och ev. bötfäller felparkerade bilar. Anmälan om felparkerade bilar görs till 0771-96 90 00.