Kontakt

För kontakt med Styrelsen används lämpligen styrelsen@brfarstagard.se
På sidan om nuvarande styrelse finns även telefonnummer till ledamöterna.

Vår ekonomi- och fastighetsförvaltare är Emvix.
De nås enklast via info@emvix.se eller på telefonnummer 018-34 77 90.