Internet

Internet –  Ownit

Varje lägenhet har internet via fiber.

Nuvarande bredbandsleverantör är Ownit och vi har en gruppanslutning med 500/1000-500/1000 Mbit/s.

Avgiften för internet är obligatorisk och faktureras i samband med månadsavgiften. F.n. är bredbandsavgiften är 119 kr / månad.

Varje lägenhetsinnehavare får på egen hand kontakta Ownit för att avtala bredbands-TV ifall så önskas.