Sophantering

Föreningen har tre stycken soprum och källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummen. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn. Det finns även ett grovsoprum för grövre sopor.

Se vår översiktskarta för placeringen av dessa tre soprum.

Kompost finns även för trädgårdsavfall som kommer från skötseln av vår gemensamma trädgård.

För allas trivsel är det inte tillåtet att ställa soppåsar utanför dörren i trapphuset i väntan på transport till soprummet.