Vanliga Frågor

Medlemsansökan

Vid överlåtelse av lägenheten skickas överlåtelsehandlingar samt medlemsansökan till vår ekonomiska och tekniska förvaltare Emvix (info@emvix.se).

Överlåtelseavgift och Pantsättningsavgift

Vid överlåtelse av lägenheten uttas (enligt stadgarna) en överlåtelseavgift på 2,5% av aktuellt prisbasbelopp av köparen.
Vid pantsättning av lägenheten uttas (enligt stadgarna) en pantsättningsavgift på 1% av aktuellt prisbasbelopp av lägenhetsinnehavaren.

Försäkringar

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Nordeuropa Försäkring.
Varje medlem ordnar sin egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Planerade renoveringar/underhåll

Vi följer en mångårig underhållsplan som f.n. omfattar underhåll fram till och med 2040.

Tomträtt

Föreningen har nyttjanderätt till fastighetens mark via ett tomträttsavtal med Stockholms Stad. Nuvarande tomträttsavtal är giltigt fram till och med 2025-12-31.
Tomträttsavtalet anger en total utnyttjningsbar bruttoarea (BTA) på 6426m².

Boyta

Enligt senaste taxeringsbeslut så förfogar föreningen över en Bostadsarea (BOA) om 4835m².

Energiklassning

Enligt senaste energideklaration giltig till 2029-11-12, så har våra byggnader energiklass D.