Om föreningen

Arkitekt Åke E Lindqvist

Ombyggnadsarkitekt Eric Risberg

Organisationsnummer
Fastighet
Position
Belägenhet
Adress
Antal lägenheter
Byggår
Ombyggnad bostadsrätter
769604-3152
Gesunden 5
N59° 18.73´ E18° 02.24´ (WGS 84)
Enskede Församling, Stockholm
Svärdlångsvägen 9-23, 120 60 Årsta
68
1952
1998/1999
Detaljplan Gesunden 5
Detaljplan Gesunden 5

Föreningens stadgar:

Brf Årsta Gård Stadgar