Styrelsen

Brf Årsta Gårds styrelse 2023/2024

styrelsen@brfarstagard.se

Daniel Persson Ordförande
Anna Löflund Sekreterare
Robert Eriksson Fastighet/IT/Återvinning
Anders Wikman Fastighet/Brandskydd
Anna Lackman Ekonomi

Styrelsen sammanträder normalt sett kl 18:30 den 2a måndagen varje månad med undantag för juli och augusti.

Brf Årsta Gårds valberedning 2023/2024

valberedningen@brfarstagard.se

  • Jörgen Danielsson
  • Sara Nordström

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar.