Hyra ut i andra hand

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i september 2015 att en medlem i föreningen har rätt att hyra ut sin lägenhet upp till fyra veckor per kalenderår via AirBnB eller liknande tjänster utan ett förhandsgodkännande av föreningens styrelse. Villkoret för att detta är att styrelsen informeras i förväg om uthyrningen.

Uthyrning i andra hand för längre perioder än fyra veckor per kalenderår kräver fortfarande styrelsens godkännande i förväg.
Från 2024-02-13 tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning (se Regler nedan).

För vidare information samt blankett om långtidsuthyrning, se dokument nedan:

Regler för andrahandsuthyrning (2024)
Hyresavtal för andrahandsuthyrning
Ansökan för andrahandsuthyrning