Nytt formulär för Felanmälan

Vi har nu bytt formuläret för felanmälan så att styrelsen ska kunna följa upp felanmälningar på ett enklare mer systematiskt sätt. Vi vill be er alla att tillse att det interna lägenhetsnumret är korrekt så får möjlighet till en bra uppföljning av ärendena.