Stämmoprotokoll och årsredovisning

Idag har senaste stämmoprotokollet och årsredovisningen lagts upp på hemsidan. Vald styrelse och miljögrupp har uppdaterats.
Utöver detta så har ytterligare årsredovisningar från tidigare år lagts upp.