Föreningens hemsida har idag uppdaterats med information om nuvarande styrelse, miljögrupp och valberedning. Vi har idag tre aktiva emailadresser inom föreningen som kan användas för att nå dessa grupper. De är: styrelsen@brfarstagard.se miljogruppen@brfarstagard.se valberedningen@brfarstagard.se Samtidigt har uppdateringar gjorts på sidan …

Uppdateringar för 2016/2017 Läs mer »

Föreningens hemsida har idag uppdaterats med information om nuvarande styrelse, miljögrupp och valberedning. Vi har idag tre aktiva emailadresser inom föreningen som kan användas för att nå dessa grupper. De är: styrelsen@brfarstagard.se miljogruppen@brfarstagard.se valberedningen@brfarstagard.se