Stämmoprotokoll

Ett nytt avsnitt har idag lagts till på föreningens hemsida med länkar till våra senaste ordinarie stämmoprotokoll.

Dessa finner ni under ”Om Föreningen” -> ”Stämmoprotokoll”.