Stämma med många val

Nu stundar snart årstämma i föreningen och med det val till styrelse och miljögrupp. I är är det flera som lämnar styrelsearbetet efter lång, eller lite kortare, förtjänstfullt arbete.

Det är därför dags för nya medlemmar att ta vid. Styrelsearbetet är inte bara viktigt utan även roligt och lärorikt och ger en mycket bra och nära kunskap om vad som händer i föreningen. Vi vet att det bland oss medlemmar finns många som har erfarenheter från andra bostadsrättsföreningars styrelser. Kanske dags att ta några år i vår styrelse nu? Eller du som tycker att det känns lite spännande. Ta chansen.

Vi i valberedningen är Lars Jonsson och Ronny Schueler och vill gärna ha kontakt med dig som är intresserad av styrelsearbete. Du kanske har några frågor och funderingar kring styrelsearbetet som vi gärna svarar på.

Hör av dig till oss genom ronny.schueler – at – folkbildning.net.
Eller slå oss en signal:
Lars 070 6776151
Ronny 070 2510331

Vänliga hälsningar
Valberedningen