Föreningen har fått en inbjudan till Söderortspolisens seminarium om hur bostadsinbrott och andra brott i boendemiljön kan förebyggas. Seminariet är den 25 jan kl 12.30-16.30, se bifogat program. Ingen i styrelsen har möjlighet att gå, men vi tycker ämnet är …

Är du intresserad av att gå på Söderortspolisens seminarium den 25 jan? Läs mer »