Stamspolningen – styrelsen behöver din feedback

I somras genomförde Ragnells en stamspolning i våra hus. Upplever du fortfarande någon form av problem med dina avlopp är det mycket viktigt att du kontaktar styrelsen. Exempel på problem vi behöver få kännedom om är dålig avrinning, ”bubbel” i avloppsbrunn eller ev luktproblem.