Snöröjning

Den firma som sköter snöröjningen hos oss har utan förvarning sagt upp avtalet. Det innebär att i nuläget kommer det inte att skottas om det kommer snö.
Styrelsen har gett Emvix i uppdrag att hitta en ny entreprenör så fort som möjligt men fram till ett nytt avtal är påskrivet får vi alltså klara oss på egen hand.