Sättningar i gräsmattan mellan A-huset och parkeringen

Som några av er uppmärksammat har vi lite problem med gräsmattan mellan A-huset och parkeringen mot parken.
Det är där borrhålen för bergvärmen finns och antagligen har marken sent om sider satt sig efter grävningarna. Marken är mycket ojämn och det har bildats gropar och hål och gångvägen har kollapsat i ena kanten. Vi har bett ÅF undersöka saken så fort som möjligt, så att området sedan kan återställas, men under tiden ber vi er vara försiktiga vid passage och inte låta era barn leka vid hålet.