Elförbrukning i mars

Föreningens elförbrukning i mars var låg! Totalt 45 300 kWh, vilket motsvarar 63% av förbrukningen i mars 2011.

För perioden januari till mars blev förbrukningen 2012 89 % av förbrukningen 2011.