Internet/Kabel-tv

Internet

Varje lägenhet har internet via fiber.

Nuvarande bredbandsleverantör är Ownit och vi har en gruppanslutning med 500/1000-500/1000 Mbit/s.

Avgiften för internet är obligatorisk och faktureras i samband med månadsavgiften. F.n. är bredbandsavgiften är 119 kr / månad.

Varje lägenhetsinnehavare får på egen hand kontakta Ownit för att avtala bredbands-TV ifall så önskas.

Kabel-TV

Föreningen är ansluten till ComHem. Ett analogt basutbud ingår i den avgift du betalar till föreningen.

Varje lägenhetsinnehavare får på egen hand kontakta ComHem för att avtala om andra TV-avtal än basutbudet.

ComHem digitaliserar just nu sitt utbud. Du finner mer information här:
https://www.comhem.se/tv/digitalisering