Internet/Kabel-tv

Internet –  Ownit

Varje lägenhet har internet via fiber.

Nuvarande bredbandsleverantör är Ownit och vi har en gruppanslutning med 500/1000-500/1000 Mbit/s.

Avgiften för internet är obligatorisk och faktureras i samband med månadsavgiften. F.n. är bredbandsavgiften är 119 kr / månad.

Varje lägenhetsinnehavare får på egen hand kontakta Ownit för att avtala bredbands-TV ifall så önskas.

Digital Kabel-TV – Tele 2

Föreningen är ansluten till Tele2s digitala grundutbud (https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud) via ett distributions- och serviceavtal. I avtalet ingår ett abonnemangsfritt grundutbud. Detta grundutbud ingår i den månadsavgift du betalar till föreningen.

Varje lägenhetsinnehavare får på egen hand kontakta Tele 2 för att avtala om andra TV-avtal än grundutbudet.

Information från Tele 2 om digitaliserade TV-sändningar finner ni här:
https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/kom-igang-med-digital-tv