Styrelsen

Brf Årsta Gårds styrelse 2019/2020
(styrelsen@brfarstagard.se)

Martin Gunnarsson Ordförande 072 – 226 49 11
Tomas Borg Vice Ordförande 070 – 593 52 43
Thobias Sjökvist Sekreterare & IT 070 – 375 26 16
Åsa Bolkert Underhåll
Maximilian Sjöholm Underhåll

Styrelsen sammanträder normalt sett kl 19.00 den 2a måndagen varje månad med undantag för juli och augusti.

Brf Årsta Gårds valberedning 2019/2020
(valberedningen@brfarstagard.se)

  • Karin Maingourd
  • Johnny Ragnarsson

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar.