Styrelsen

Brf Årsta Gårds styrelse 2022/2023

styrelsen@brfarstagard.se

Martin Gunnarsson Ordförande 072 – 226 49 11
Thobias Sjökvist Sekreterare & IT 070 – 375 26 16
Robert Eriksson Fastighetsansvarig
Anders Wikman
Daniel Persson

Styrelsen sammanträder normalt sett kl 19.00 den 2a måndagen varje månad med undantag för juli och augusti.

Brf Årsta Gårds valberedning 2022/2023

valberedningen@brfarstagard.se

  • Jörgen Danielsson
  • Sara Nordström

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar.