Styrelsen

Brf Årsta Gårds styrelse 2020/2021
styrelsen@brfarstagard.se

Martin Gunnarsson Ordförande 072 – 226 49 11
Emma Sundström Vice Ordförande
Maximilian Sjöholm Fastighetsansvarig
Robert Eriksson Underhållsansvarig
Thobias Sjökvist Sekreterare & IT 070 – 375 26 16

Styrelsen sammanträder normalt sett kl 19.00 den 2a måndagen varje månad med undantag för juli och augusti.

Brf Årsta Gårds valberedning 2020/2021
valberedningen@brfarstagard.se

  • Tomas Borg
  • Åsa Bolkert

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar.