Föreningen har fått en inbjudan till Söderortspolisens seminarium om hur bostadsinbrott och andra brott i boendemiljön kan förebyggas. Seminariet är den 25 jan kl 12.30-16.30, se bifogat program. Ingen i styrelsen har möjlighet att gå, men vi tycker ämnet är …

Är du intresserad av att gå på Söderortspolisens seminarium den 25 jan? Läs mer »

Styrelsen vill påminna om att barnvagnar, skoställ, leksaker, datorer och annat som innehåller brännbart material av brandsäkerhetsskäl inte får förvaras i trapphusen. Cyklar och rollatorer, som innehåller minimal mängd brännbart material, kan få förvaras i allmänna utrymmen under förutsättning att …

Inga barnvagnar, skoställ eller leksaker i trapphusen! Läs mer »