Vanliga Frågor

Tomträtt

Föreningen har nyttjanderätt till fastighetens mark via ett tomträttsavtal med Stockholms Stad. Nuvarande tomträttsavtal är giltigt fram till och med 2021-12-31.
Tomträttsavtalet anger en total utnyttjningsbar bruttoarea (BTA) på 6426m².

Boyta

Enligt senaste taxeringsbeslut så förfogar föreningen över en Bostadsarea (BOA) om 4835m².

Överlåtelseavgift och Pantsättningsavgift

Vid överlåtelse av lägenheten uttas (enligt stadgarna) en överlåtelseavgift på 2,5% av aktuellt prisbasbelopp av köparen.
Vid pantsättning av lägenheten uttas (enligt stadgarna) en pantsättningsavgift på 1% av aktuellt prisbasbelopp av lägenhetsinnehavaren.

Medlemsansökan

Vid överlåtelse av lägenheten skickas överlåtelsehandlingar samt medlemsansökan till vår ekonomiska och tekniska förvaltare Emvix (info@emvix.se).