Förvaltning

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen samt fastighetskötseln handhas av Emvix Förvaltning AB.

Epost: info@emvix.se

Telefon: 018-34 77 90