Efter genomförd stämma med bra uppslutning har vi nu lagt upp årsredovisningen för 2018 på hemsidan.

Idag har senaste stämmoprotokollet och årsredovisningen lagts upp på hemsidan. Vald styrelse och miljögrupp har uppdaterats.
Utöver detta så har ytterligare årsredovisningar från tidigare år lagts upp.

En ny sida har lagts till under menyvalet ”För boende”. Det är en översikt av utrymmen som vi gemensamt förfogar över. Se http://www.brfarstagard.se/for-boende/oversikt-av-utrymmen/

Vi har nu bytt formuläret för felanmälan så att styrelsen ska kunna följa upp felanmälningar på ett enklare mer systematiskt sätt. Vi vill be er alla att tillse att det interna lägenhetsnumret är korrekt så får möjlighet till en bra uppföljning av ärendena.

Föreningens hemsida har idag uppdaterats med information om nuvarande styrelse, miljögrupp och valberedning.
Vi har idag tre aktiva emailadresser inom föreningen som kan användas för att nå dessa grupper. De är:

styrelsen@brfarstagard.se
miljogruppen@brfarstagard.se
valberedningen@brfarstagard.se

Samtidigt har uppdateringar gjorts på sidan om Övernattningsrummet samt ’Om föreningen’.

Ett nytt avsnitt har idag lagts till på föreningens hemsida med länkar till våra senaste ordinarie stämmoprotokoll.

Dessa finner ni under ”Om Föreningen” -> ”Stämmoprotokoll”.

Föreningens hemsida har idag uppdaterats med information om nuvarande styrelse, miljögrupp och valberedning.
Vi har idag tre aktiva emailadresser inom föreningen som kan användas för att nå dessa grupper. De är:

styrelsen@brfarstagard.se
miljogruppen@brfarstagard.se
valberedningen@brfarstagard.se

Årsredovisning för 2014 finns nu på hemsidan.

Kallelse-Stämma-20150518-rättadVälkommen på föreningens årsstämma den 18 maj kl 19:00 i lokalen. Dagordningen finns i kallelsen.

På förra ordinarie stämma bestämde vi att vi skulle ha ett informationsmöte angående nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar. Så den 9 december kl 19:00 är alla medlemmar välkomna till Lokalen för att få mer information om detta.