Snickarbod

Snickarbod

Det finns en snickarbod i hörna av C-huset närmast basket plan. Den får användas av alla föreningens medlemmar och det är tvättstugenyckeln som man behöver för att komma in.