Kategori: Okategoriserade

Årsredovisning 2018

Efter genomförd stämma med bra uppslutning har vi nu lagt upp årsredovisningen för 2018 på hemsidan.

Stämmoprotokoll och årsredovisning

Idag har senaste stämmoprotokollet och årsredovisningen lagts upp på hemsidan. Vald styrelse och miljögrupp har uppdaterats. Utöver detta så har ytterligare årsredovisningar från tidigare år lagts upp.

Ny sida – Översikt av utrymmen

En ny sida har lagts till under menyvalet ”För boende”. Det är en översikt av utrymmen som vi gemensamt förfogar över. Se http://www.brfarstagard.se/for-boende/oversikt-av-utrymmen/

Top