Föreningens hemsida har idag uppdaterats med information om nuvarande styrelse, miljögrupp och valberedning. Vi har idag tre aktiva emailadresser inom föreningen som kan användas för att nå dessa grupper. De är: styrelsen@brfarstagard.se miljogruppen@brfarstagard.se valberedningen@brfarstagard.se Samtidigt har uppdateringar gjorts på sidan …

Uppdateringar för 2016/2017 Läs mer »

Föreningens hemsida har idag uppdaterats med information om nuvarande styrelse, miljögrupp och valberedning. Vi har idag tre aktiva emailadresser inom föreningen som kan användas för att nå dessa grupper. De är: styrelsen@brfarstagard.se miljogruppen@brfarstagard.se valberedningen@brfarstagard.se

På förra ordinarie stämma bestämde vi att vi skulle ha ett informationsmöte angående nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar. Så den 9 december kl 19:00 är alla medlemmar välkomna till Lokalen för att få mer information om detta.