Årsstämma 2020

Stämman 2020 kommer att genomföras med poströstning.

Vi kommer på uppdatera denna sida fortlöpande med mer information om hur detta kommer att gå till samt länka till nödvändiga dokument.

Bakgrund till Poströstning

Riksdagen beslutade den 15 maj att det ska vara möjligt att hålla helt digitala stämmor i bostadsrättsföreningar i kombination med poströstning samt att stämmor kan hållas enbart genom poströstning. De nya reglerna börjar gälla redan den 18 maj 2020 och sträcka sig fram till årsskiftet.

Enligt lagändringen kan styrelsen i en bostadsrättsförening besluta att en stämma kan genomföras enbart genom poströstning.

De nya reglerna kan tillämpas på stämmor som hålls den 18 maj eller senare, även om kallelsen skickats ut innan reglerna trätt i kraft.